EU verbiedt stablecoins bij gebrek aan regelgeving en toezicht
Volgens de autoriteiten van de EU zal geen enkel wereldwijd stablecoin-project in de Europese Unie (EU) van start gaan.. Gisteren hebben de Raad en de Commissie een gemeenschappelijke verklaring gegeven, waarin wordt gewaarschuwd dat geen enkel wereldwijd stablecoin-project groen licht in de EU mag krijgen; "totdat de uitdagingen en risico's op het gebied van wetgeving, regelgeving en toezicht voldoende zijn geïdentificeerd en aangepakt.". Risico's en problemen
In de gegeven verklaring hebben de EU-autoriteiten meerdere risico's en problemen geschetst die verband houden met de acceptatie van stablecoins die gekoppeld zijn aan een ander crypto-activum; "Deze regelingen vormen veelzijdige uitdagingen en risico's, bijvoorbeeld met betrekking tot consumentenbescherming, privacy, belastingen, cyberveiligheid en operationele weerbaarheid, witwassen van geld, financiering van terrorisme, marktintegriteit, governance en rechtszekerheid... Deze zorgen zullen waarschijnlijk worden versterkt en er kunnen nieuwe potentiële risico's voor monetaire soevereiniteit, monetair beleid, de veiligheid en efficiëntie van betalingssystemen, financiële stabiliteit en eerlijke concurrentie ontstaan."

Het is niet duidelijk of de nieuwe verklaring op de een of andere manier invloed zal hebben op verdere stappen of de basis zal vormen voor iets dat wettelijk bindend is.